Kategoriler
Basın İlan Bürosu

Bilanço İlanı

İşletme ve kurumların belirli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloların duyuru amacıyla yayınlanması ile oluşan ilan sınıfıdır.

Bilanço ilanlarında; bilançonun ait olduğu dönem, aktif varlıklar tarafı, pasif varlıklar tarafı ve bilanço dip notları sütun ölçülerine göre ayarlanarak oluşturulmaktadır.

Bilanço ilanları tablo formatı içerdiğinden aktif ve pasif varlıklar yan yana kullanılır. Tasarım çalışması sonrası ilan verene gönderilerek son kontrolün yapılması sağlanır.

Kapladığı alana göre hesaplandığından st/cm hesabı yapılarak fiyatlandırılmaktadır. Bilanço verilerini büromuza mail ortamında ulaştırarak gazete ve ücret bilgisi edinebilirsiniz.